Chứng chỉ hành nghề đấu thầu – những điều cần biết

Đấu thầu – thuật ngữ vẫn thường được sử dụng trong lĩnh vực xây dựng. Với điều kiện của nền kinh tế như hiện nay, ngành xây dựng của đất nước luôn không ngừng phát triển khi ngày càng có nhiều hạng mục công trình có tầm ảnh hưởng lớn ra đời. Vậy bạn đã biết ai bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu và những điều kiện để được cấp chứng chỉ là gì chưa?
 
3 nhóm đối tượng bắt buộc phải có chứng chỉ
Một là, các cá nhân, lãnh đạo làm việc trong ban quản lí dự án chuyên nghiệp. Các chủ đầu tư có tham gia trực tiếp vào công tác đấu thầu, mời thầu, tư vấn hay mua sắm thiết bị hàng hóa. 
Hai là, các cá nhân làm việc trong các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực về tư ván đấu thầu hoặc các các tổ chức làm nghề tư vấn đấu thầu. Do tính chất nghề nghiệp nên các cá nhân, tổ chức này buộc phải có chứng chỉ, để bước đầu khẳng định các tư vấn của mình cho khách hàng là chính xác và có căn cứ.
Ba là, những cá nhân thuộc các đơn vị mua sắm chuyên trách, tham gia trực tiếp vào các hoạt động mua bán có sử dụng ngân sách nhà nước. Đây là các đối tượng tham gia trực tiếp vào hoạt động đấu thầu nên những cá nhân này cũng cần có những kiến thức cơ bản để hoạt động đấu thầu mang lại hiệu quả cao nhất.

Những điều kiện cần để được cấp chứng chỉ
Để một cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu, cần thỏa mãn đầy đủ các điều kiện như sau. Trước tiên, cá nhân phải sở hữu chứng chỉ đào tạo về đấu thầu cơ bản đồng thời phải tốt nghiệp từ đại học trở lên. Về vấn đề kinh nghiệm trong hoạt động đấu thầu, cá nhân phải có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm làm việc liên tục hoặc 05 năm không liên tục làm các công việc có liên quan trực tiếp đến các hoạt động đấu thầu. Đồng thời, cá nhân muốn xin cấp chứng chỉ phải vượt qua kì thi sát hạch nghiêm ngặt do Bộ kế hoạch và Đầu tư đứng ra tổ chức.
Nếu các cá nhân đáp ứng đầy đủ được các điều kiện trên và có mong muốn, nhu cầu sẽ được Bộ kế hoạch và Đầu tư cấp chứng chỉ. Cần lưu ý chứng chỉ sẽ có hiệu lực trong thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp, tuy nhiên nếu trong quá trình hoạt động, các cá nhân này vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đấu thầu, cơ quan có thẩm quyền sẽ căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm và tính nghiêm trọng của hậu quả để ra quyết định xử lý, trong một số trường hợp sẽ bị thu hồi chứng chỉ hành nghề. 
Lên đầu trang